Data Biak Kite

Website Resmi Satu Data Kabupaten Sambas

Item Kategori Data

Item Kategori Data Ekonomi dan Perdagangan

Item Kategori Data Pertanian dan Pertambangan

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sambas Tahun 2020

NoKecamatanPenduduk Kab. SambasAnak Usia 0 -18 Tahun
JumlahMemiliki Akta KelahiranJumlahMemiliki Akta Kelahiran
1Sambas                57.760                28.365           19.561           19.029
2Teluk Keramat                75.528                35.608           24.370           23.725
3Jawai                48.341                24.394           16.471           15.917
4Tebas                81.721                39.987           27.739           25.701
5Pemangkat                54.099                25.445           17.871           16.112
6Sejangkung                27.643                14.359             9.134             8.898
7Selakau                38.366                21.026           13.228           13.369
8Paloh                30.601                14.326           10.034             9.251
9Sajingan Besar                12.091                  7.935             4.198             4.017
10Subah                24.006                11.523             8.318             7.868
11Galing                25.428                12.770             8.412             8.344
12Tekarang                17.876                  8.907             6.203             6.110
13Semparuk                30.516                15.327           10.021             9.667
14 Sajad                14.003                  7.771             4.678             4.779
15Sebawi                20.748                10.781             7.261             7.113
16Jawai Selatan                22.557                11.110             7.322             6.920
17Tangaran                26.348                13.376             8.797             8.535
18Salatiga                18.776                10.635             6.476             6.296
19Selakau Timur                12.877                  6.598             4.632             4.420
Jumlah              639.285              320.243         214.726         206.071