Data Biak Kite

Website Resmi Satu Data Kabupaten Sambas

Item Kategori Data

Item Kategori Data Ekonomi dan Perdagangan

Item Kategori Data Pertanian dan Pertambangan

Jumlah Kepemilikan Akta Perceraian di Kabupaten Sambas Tahun 2021

NoAgamaJumlah Perceraian Yang DilaporkanKepemilikan Akta 
1Islam                             4.922                                9.844
2Khatolik                                    7                                      14
3Protestan                                    7                                      14
4Hindu                                    2                                        4
5Budha                                  65                                    130
6Konghucu                                    2                                        4
7Kepercayaan                                     –                                         –
8Pengadilan                                     –                                         –
9Lain-lain                                     –                                         –

Ket : data s.d semester I Tahun 2021