Data Biak Kite

Website Resmi Satu Data Kabupaten Sambas

Item Kategori Data

Item Kategori Data Ekonomi dan Perdagangan

Item Kategori Data Pertanian dan Pertambangan

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sambas Tahun 2021

NoKecamatanPenduduk Kab. SambasAnak Usia 0 -18 Tahun
JumlahMemiliki Akta KelahiranJumlahMemiliki Akta Kelahiran
1Sambas     57.760                 29.860     20.281                   19.505
2Teluk Keramat     75.528                 36.891     25.008                   24.212
3Jawai     48.341                 25.443     16.933                   16.065
4Tebas     81.721                 41.899     28.469                   26.010
5Pemangkat     54.099                 26.637     18.249                   16.376
6Sejangkung     27.643                 15.012        9.358                     8.930
7Selakau     38.366                 22.235     13.642                   13.546
8Paloh     30.601                 14.994     10.352                     9.567
9Sajingan Besar     12.091                   8.115        4.335                     4.047
10Subah     24.006                 12.123        8.658                     8.089
11Galing     25.428                 13.123        8.650                     8.417
12Tekarang     17.876                   9.209        6.295                     6.149
13Semparuk     30.516                 15.852     10.180                     9.656
14 Sajad     14.003                   8.272        4.856                     4.841
15Sebawi     20.748                 11.283        7.545                     7.231
16Jawai Selatan     22.557                 11.500        7.437                     6.955
17Tangaran     26.348                 13.743        8.988                     8.595
18Salatiga     18.776                 11.509        6.585                     6.442
19Selakau Timur     12.877                   6.897        4.879                     4.470
Jumlah   639.285              334.597   220.700                 209.103

Ket : data s.d semester I Tahun 2021